Dinamització

Dinamització

Innovem continuament en dinamitzacions atractives per tot tipus de públic

  • Definició i gestió dels plans de màrqueting, dinamització i millora comercial.
  • Planificació, organització i execució de l’operativa de dinamització, campanyes, esdeveniments, promoció i imatge comercial.
  • Control d’indicadors claus d’acompliment i resultat.
  • Gestió dels pressupostos.
  • Programes d’activitats i producció esdeveniments amb la confecció de la graella d’activitats.
  • Recerca d’activitats lúdiques, entitats i col·lectius que estiguin relacionats amb la temàtica de l’activitat per tal de enriquir-la.
  • Servei de Community Manager (Gestió dels perfils a les Xarxes Socials).
  • Gabinet de premsa.
  • Millora comercial: Oferta comercial. Reconducció dels fluxos de públic. Accessibilitat. Etc.
Idioma »