Photo Gallery
 

Estudis als Mercats Municipals

Estudis als Mercats Municipals

Tot tipus d’estudis relacionats amb els Mercats Municipals

  • Realització d’estudis que tinguin per objectiu l’anàlisi de situació del mercat municipal i la definició d’estratègies de millora competitiva
  • Disseny i redacció dels plans estratègics i/o de dinamització
  • Mistery Shopper per auditar la competitivitat, la gestió i el funcionament del mercat i els seus negocis.
  • Auditories de manteniments preventius i tècnic-legals
  • Estudis d’afluència al Mercat
  • Auditoria i diagnosi de situació en relació amb el teixit comercial del mateix Mercat.
  • Creació d’indicadors (KPI’s).
  • Altres
consultoria

ESTUDI MIX COMERCIAL AL MERCAT INDEPENDÈNCIA DE TERRASSA

Estudi Mix Comercial al Mercat Independència de Terrassa