Estudis als Mercats Municipals

Estudis als Mercats Municipals

Tot tipus d’estudis relacionats amb els Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris

  • Realització d’estudis que tinguin per objectiu l’anàlisi de situació del mercat municipal i la definició d’estratègies de millora competitiva
  • Disseny i redacció dels plans estratègics i/o de dinamització
  • Mistery Shopper per auditar la competitivitat, la gestió i el funcionament del mercat i els seus negocis.
  • Auditories de manteniments preventius i tècnic-legals
  • Estudis d’afluència al Mercat
  • Auditoria i diagnosi de situació en relació amb el teixit comercial del mateix Mercat.
  • Creació d’indicadors (KPI’s).
  • Altres
consultoria

ESTUDI AL MUNICIPI DE CASTELLDEFELS PER MERCAT DE NOVA CREACIÓ

ESTUDI PER A L'OCUPACIÓ DE PARADES BUIDES AL MERCAT DE MOLINS DE REI

Estudi Mix Comercial al Mercat Independència de Terrassa

Introducció, Justificació i Metodologia del Estudi al Mercat de Sant Just Desvern

ESTUDI DIAGNÒSTIC DEL MERCAT DEL MASNOU I PLA ESTRATÈGIC PER LA SEVA REACTIVACIÓ (EN PROCÉS)

ESTUDI AL MERCAT NO SEDENTARI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Idioma »