Aprofita els fons europeus ‘Next Generation EU’ per comerç i MERCATS!

Aprofita els fons europeus ‘Next Generation EU’ per comerç i MERCATS!

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) llença una convocatòria amb fons Next Generation EU d’ajuts per entitats locals impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització.  

Els ajuts tenen com a objectiu finançar el desenvolupament de plans i projectes duts a terme per entitats locals de contingut tecnològic, innovador i de sostenibilitat, així com la millora d’equipaments, dirigits al sector comercial que es trobi en la seva demarcació. 

Els projectes subvencionables inclouen: 

 • Projectes per a l’adopció d’eines d’informació de clients basades en macro dades o altres tecnologies; 
 • Projectes de transformació digital de mercats que millorin el mercat omnicanal i l’experiència de compres; 
 • Projectes destinats a la transformació digital del comerç de carrer i els canals curts de comercialització; 
 • Projectes d’obres i reacondicionament per a millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació, de les zones ocupades per mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, així com les seves zones adjacents;  
 • Projectes per a reduir el consum d’insums per part del comerç i la substitució per alternatives respectuoses amb el medi ambient; 
 • Instal·lació de punts d’entrega intel·ligents; 
 • Projectes de millora de l’eficiència energètica; 
 • Accions que promoguin la prevenció de residus (inclosa la reutilització), la separació en origen dels residus i la preparació per a la reutilització i el reciclatge; 
 • Sensibilització i formació en competències tecnològiques. 

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts: 

 • Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments 
 • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i els consells insulars 
 • Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis 
 • Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del 60% del total de la població de la mancomunitat 

Data límit: 30/09/2021

Pots trobar més informació a:

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/mercados-sostenibles/Paginas/Index.aspx

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/Convocatoria-Next-Generation-EU-dajuts-pel-suport-a-mercats-zones-urbanes-comercials-comerc-no-sedentari-i-canals-curts-de-comercialitzacio

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagram


Idioma »