Fica’t als Mercats d’Esplugues de Llobregat

Fica’t als Mercats d’Esplugues de Llobregat

Comencem el mes de juliol amb més projectes per Fica’t!!

El municipi d’Esplugues de Llobregat disposa de dos mercats municipals sedentaris, actualment en procés de reforma total, el Mercat de Can Vidalet i el Mercat de La Plana.

Aquesta reforma, que està previst estigui finalitzada a finals del 2021, comportarà nous models de venda i l’obertura de nous establiments que responguin a la demanda actual dels clients.

En aquest període de temps, des d’ara fins a l’obertura dels nous edificis, està previst dur a terme un programa de cooperació amb els actuals concessionaris, per tal d’ajudar-los a adaptar-se al nou model de mercat i a mantenir la difusió de l’actual oferta per a que en el moment de les inauguracions, la població d’Esplugues continuï considerant els mercats municipals com el principal lloc per a la compra de producte fresc i de qualitat.

Article de la Vanguardia sobre els nous Mercats d’Esplugues de Llobregat: https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20171022/432186311171/esplugues-inversion-millonaria-mercados-esplugues.html


Necessites solucions pel teu Mercat? CONTACTA AMB NOSALTRES! Et farem arribar el nostre catàleg de serveis!

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagram


Idioma »