Parada tancada per Covid-19… i ara què?

Parada tancada per Covid-19… i ara què?

Quan hi ha un contagi en una parada és obligatori que les persones que han estat en contacte estret es quedin a casa a passar la quarantena. Hi ha algunes parades que tenen capacitat de fer torns i això els permet mantenir activa la seva activitat al Mercat, però hi ha d’altres que es veuen amb l’obligació de tancar quan hi ha un contagi com ha passat en alguns mercats. Pel que fa a la posada en quarantena de l’equip de la parada, el maneig de contactes i la col·laboració en la gestió de les IT (Incapacitat Temporal) us deixem aquest enllaç del document PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE AL SARS – COV-2

A més de la posada en quarantena, la parada ha de prendre unes mesures estrictes d’higiene. En un cas positiu de coronavirus és molt important, un cop tancada i abans de tornar a obrir fer una desinfecció total a la parada i dos metres a la rodona per tal d’eliminar tot rastre del virus.

Però què passa quan ja ha passat aquesta quarantena i tots els treballadors, el contagiat inclòs, han estat aïllats?

Als documents oficials del govern de l’estat i de la Generalitat no apareix com ha de ser la reobertura dels establiments que prèviament havien tancat per coronavirus. Nosaltres hem fet les consultes pertinents a tècnics de salut i a empreses de Prevenció de Riscos Laborals i la resposta és la següent:

Transcorreguda la quarantena i realitzada la remissió de l’alta mèdica (no confondre amb l’alta hospitalària), el treballador haurà d’incorporar-se al seu lloc de treball, seguint les pautes indicades pel Ministerio de Sanidad i el servei de prevenció de riscos laborals.

Per tant, amb l’alta mèdica la parada del mercat municipal té tota la llibertat de tornar a reobrir quan ho cregui oportú, seguint les recomanacions de precaució i d’higiene de les autoritats.

Cal insistir que totes les parades han de ser desinfectades constantment, mantenir als treballadors amb totes les mesures de protecció (guants, mascareta, pantalles protectores…) i mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre treballadors i entre treballadors i clients.

Fonts:

Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Procedimiento de actuacion para los servicios de prevencion de riegos laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Trabajo

Buenas prácticas en los centros de trabajo, Medidas para la prevención de los contagios del COVID-19, Gobierno de España

Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus, Ministerio de trabajo y Economia social

Aptitude Consulting, empresa de PRL

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagram


Idioma »