Nova font de finançament pels Mercats Municipals

Nova font de finançament pels Mercats Municipals

Fins el 30 de setembre Comunitats Autònomes i Ajuntaments poden optar a aquesta font de finançament del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) destinada a finançar actuacions que es desenvolupin en zones comercials, en l’àmbit urbà o rural, que hagin patit un descens de l’activitat comercial o bé siguin estratègiques per al desenvolupament comercial i el creixement econòmic de la zona, i que responguin a alguna de les següents finalitats:

– Dinamització, modernització i incorporació de la innovació i la ecoinnovació, així com la regeneració econòmica i social.

– Revitalització de zones tradicionalment comercials que es trobin en situació d’especial deteriorament a causa de la pandèmia de la COVID-19.

– Projectes de millora i modernització d’equipaments comercials i incorporació de noves tecnologies en mercats municipals.

– Millora de l’oferta comercial dirigida al turisme de compres que inclogui innovació i modernització en l’operativa de serveis i distribució de l’oferta comercial.

– Projectes de millora d’espais de venda no sedentària i mercats municipals per adequar-los a les mesures de prevenció del coronavirus.

Podeu trobar més informació a:
https://gaue.diba.cat/projectes-singulars-per-a-la-modernitzacio-comercial-feder/

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagram


Idioma »