Gestió Integral de Mercats Municipals

Gestió Integral de Mercats Municipals

Des de Fica’t oferim una gestió integral de Mercats Municipals que consisteix en millorar la comoditat i facilitar la feina a paradistes i altres agents que integren els Mercats Municipals per que aquests no s’hagin de preocupar de res. Dotem als Mercats d’una gestió moderna i personalitzada, proporcionant eines que els fan més competitius i rendibles. A més, contribuïm a convertir aquests espais en nuclis de referència de comerç, cultura, salut i gastronomia.

Direcció estratègica

 • Auditoria i diagnosi de situació del Mercat.
 • Disseny de pla estratègic.
 • Creació d’indicadors.
 • Processos de millora continua.

Gestió econòmica

 • Gestió comptable-fiscal-laboral i assessorament jurídic.
 • Tresoreria, gestió de cobraments i impagaments.
 • Ajuts, subvencions i incentius
 • Patrocinis i esponsoritzacions.

Manteniment i conservació

Per garantir el bon manteniment i conservació dels diferents equips i instal·lacions, com a gerència contactem i/o negociem amb els proveïdors actuals i amb altres de nous en àrees com:

 • Manteniment i conservació general, estructural de l’edifici, de l’obra civil, dels aparells elevadors, de les portes automàtiques.
 • Manteniment i control del consum elèctric de baixa tensió, dels equips de fred positiu i negatiu, dels equips de climatització, dels sistemes de subministrament d’aigua.
 • Manteniment preventiu:
  • Plans de manteniments preventius.
  • Certificacions (ECA’s)
  • Inventariat d’instal·lacions i equips per tal de planificar fons d’amortització.
 • Manteniment correctiu:
  • Gestió de la incidència
  • Sol·licitud, gestió i selecció de pressupostos
  • Resolució i tancament, s’escau, de la incidència
 • Anàlisi (de causa, de costes, de freqüència de avaria…)
 • Altres. Sempre de forma preventiva i intervenint de forma correctiva si fos necessari.

Gestió, seguiment i compliment del pla de higiene i neteja general

 • Selecció del personal o la empresa prestadora del servei.
 • Supervisió i/o modificació del pla d’higiene i neteja.

Gestió i control dels subministraments, apostant pel estalvi energètic

Plans i Projectes d’estalvi energètic

 • Climatització
 • Ús responsable dels espais
 • Gestió i ús d’espais, obertura i tancament
 • Nous equips que comportin consum energètic
 • Il·luminació
 • Equips informàtics i singulars
 • Gestió de l’energia reactiva.

Seguretat

 • Seguretat alimentària (programes i registre):
  • Pla de control de l’aigua
  • Pla d’HIGIENE, NETEJA i DESINFECCIÓ
  • Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.
  • Pla de formació i capacitació del personal en Seguretat Alimentària (+ higiene i salut del personal)
  • Pla de control de proveïdors i requisits de la matèria
  • Pla de traçabilitat
  • Pla de control de manteniment i assistència de temperatura.
 • Sistemes i personal de seguretat.
 • Seguretat de les persones, dels usuaris/clients i del treballadors:
 • Prevenció de Riscos Laboral, evacuació en cas d’emergència.
 • Altres: Gestió Medi Ambiental, residus, etc.

Relacions internes/externes

Relacions internes:

 • Atenció i suport als paradistes, comissions, Juntes i les Assemblees de l’ Associació o Comunitat de concessionaris.
 • Grans operadors.
 • Ajuntament.
 • Fomentar la bona relació entre els titulars.
 • Garantir el compliment del reglament del Mercat.
 • Atendre les queixes i reclamacions dels titulars dels espais.

Relacions externes:

 • Amb diferents administracions públiques: Generalitat, Diputacions, Cambres i Consells.
 • Amb Proveïdors i subministradors.
 • Amb entitats locals: Associació de Comerciants. Culturals Socials. Esportives. Econòmiques. Financeres
 • Atendre les queixes i reclamacions del públic.

Plans de màrqueting, dinamització i de millora comercial

 • Definició i gestió dels plans de màrqueting, dinamització i millora comercial.
 • Planificació, organització i execució de l’operativa de dinamització, promoció i imatge comercial.
 • Gestió dels pressupostos.
 • Programes d’activitats i producció esdeveniments amb la confecció de la graella d’activitats.
 • Recerca d’activitats lúdiques, entitats i col·lectius que estiguin relacionats amb la temàtica de l’activitat per tal de enriquir-la.
 • Gabinet de premsa.
 • Millora comercial
 • Oferta comercial
 • Reconducció dels fluxos de públic
 • Accessibilitat
Idioma »